Захист довкілля

Про цинк:

Сучасне життя неможливе без цинку, в цей же час цинк лежить в основі процесу цинкування.

Цинк забезпечує економічний і екологічний спосіб захисту металу від корозії. Захищаючи метал, цинк допомагає зберегти природні ресурси, такі як: залізнаруда та енергія. Продовжуючи термін дії металу, цинк продовжує час життя капіталовкладень. У випадку покриття цинком конструкцій інфраструктури, він допомагає економити кошти платників податку.

Крім захисту металу від корозії, цинк має багато інших галузей застосування:

  • в латуні та інших сплавах;
  • в автомобільному обладнанні, побутових речах, інструментах та іграшках;
  • в будівництві та моделюванні;
  • у фармацевтичній галузі, медичному обладнанні, косметиці;
  • у шинах та гумовотехнічних виробах;
  • у добривах і кормових добавках.

Цинк необхідний елемент для здоров’я людини і для всіх живих організмів.

Екологічна відповідальність Першої Української Цинковні:

Для створення відповідних умов праці на заводі гарячого цинкування, збереження здоров’я персоналу, забезпечення безпеки виробництва, Перша Українська Цинковня розробила комплексний підхід, який поєднує новітні технології, якісне обладнання та мінімальний вплив на довкілля. На всіх етапах технологічного процесу гарячого цинкування використовуються надійні, багатоступеневі методи очистки викидів, які захищають, як працівників підприємства, так і довкілля. В системах очистки та регенерації використовуються якісні надійні комплектуючі.

Наша сучасна технологічна лінія, на відміну від традиційних систем підготовки поверхні, перед цинкуванням не використовує води для промивання виробів після процесу обезжирення, завдяки цьому ми обмежуємо забруднення води. Більше цього, усі відходи які утворюються у процесі хімічної підготовки (травлення металу перед процесом гарячого цинкування) передаються спеціалізованим підприємствам для подальшого використання. Отже, завод гарячого цинкування Перша Українська Цинковня не скидає жодних стоків у каналізацію.

Підчас процесу гарячого цинкування при зануренні металевих виробів у ванну цинкування відбувається виділення так званого «білого диму». Цей дим – це продукти википання флюсу з поверхні виробів, які цинкуються, він складається з хлориду амонію та окислів цинку.

На нашому виробництві, ми очищуємо «білий дим» за допомогою системи рукавних фільтрів сучасного німецького виробництва. «Білий дим» підчас занурення виробів відсмоктується у систему фільтрації потужністю 40000м³/год.

Основним елементом повітроочисної установки є система тканинних рукавних фільтрів. Також додаткову функцію фільтрування відіграє шар первинного пилу від очищуваних газів. Очистка фільтрувальної тканини відбувається у автоматичному режимі, зібраний пил струшується у збиральний бункер та утилізовується або використовується повторно. Застосування системи рукавних фільтрів забезпечує дотримання усіх екологічних вимог та є зручним технічним рішенням.

На нашому підприємстві ми використовуємо кожну можливість, щоб покращити стан довкілля. Ми використовуємо системи рекуперації тепла з вихлопних газів цинкової печі для підігріву офісних приміщень. Також ми збираємо дощові води та використовуємо їх у літній період для підливання зелених насаджень та газонів які знаходяться на території заводу.

Цинк – природний елемент

Цинк – частина природи. Величезна кількість руд і мінералів в різній кількості містить цинк, цинк також входить до складу повітря, води і ґрунту, в результаті природних процесів. В деяких місцях, завдяки особливим геологічним і геохімічним процесам, цинк знаходиться у високих концентраціях, які формують руду, з якої і добувається цинк. Металічний цинк виробляється з руди і з вторинного цинку. Фактично, 30% цинку, який використовується у світі сьогодні, отримують з вторинного цинку. Природні

процеси, такі як старіння і видозміна гір, ґрунтів і утворення осадових порід, в результаті взаємодії води і вітру, сприяють постійному утворенню і накопиченню в оточуючому середовищі невеликої кількості природного цинку. Ці процеси, які забезпечують кругообіг цинку в природі, являються причиною появи фонових рівнів цинку в повітрі, ґрунтових водах і ґрунті.

Ця таблиця показує рівень природного вмісту цинку в повітрі, ґрунті і гірських породах.

Вміст цинку

Повітря (сільське)                            0,01-0,2                                  мг/м³

Ґрунт (в середньому)                       10-30                                      мг/кг

Вулканічна порода                           5-240                                      мг/кг

Глиняний сланець                           18-180                                      мг/кг

Пісок                                                   2-41                                       мг/кг

Чорний глиняний сланець              34-1500                                     мг/кг

Цинкові руди                                5- більше 15                                  %

Ця  таблиця показує вміст цинку в океанах, ріках та озерах

Вміст цинку

Відкритий океан                           0,001-0,06                                  мг/кг

Прибережні води                               0,5-1                                      мг/кг

Рівнинні річки                                   5-40                                        мг/кг

Гірські річки                                      < 10                                        мг/кг

Великі озера                                    0,09-0,3                                    мг/кг

Потоки, що проходять                    > 200                                       мг/кг

крізь рудні породи

Цинк – необхідний для життя

Все життя на землі розвивається в присутності природних з’єднань цинку, тому що цинк міститься в усіх організмах; він відіграє важливу роль в багатьох біологічних реакціях. Можна зробити висновок, що цинк необхідний елемент для всього живого, починаючи з людини і закінчуючи мікроорганізмами. Організми беруть необхідні для них елементи з навколишнього середовища: повітря, води, ґрунту та їжі. Коли необхідність в цих елементах забезпечена, то ріст та розвиток організму проходить оптимально. Дефіцит виникає тоді, коли вміст елементів дуже низький і, в такому випадку, часто спостерігаються небажані результати. З другої сторони, надто велика кількість елементів може привести до отруєння. Кожний організм має свій індивідуальний діапазон концентрації для кожного основного елемента, який забезпечує його необхідність. Таким чином, оптимальний діапазон концентрації цинку існує для кожного живого організму, включаючи людину.

Цинк – необхідний для здоров’я людини

Цинк відіграє важливу роль в процесі обміну речовин в людському організмі.

Наприклад, цинк необхідний для існування і нормального функціонування більше 200 ензим, необхідних для стабілізації ДНК і, також, для передачі сигналів в нервовій системі людини. В середньому, в кожній здоровій людині знаходиться 2-3 грама цинку і його можна знайти  в цілому організмі. Найбільш високий вміст цинку в мускулах, печінці, нирках, кістках і (у чоловіків) в простаті. Рекомендують щоденну норму вживання цинку для дорослої жінки 12 мг/день, а для дорослого чоловіка 15 мг/день, тому що зазвичай чоловіки важчі за жінок. Але підростаючі немовлята, діти, підлітки, вагітні жінки і люди похилого віку вживають більше цинку, ніж можна очікувати з пропорції їхньої ваги. Вагітним потрібно 25-50% цинку більше, в порівнянні з іншими жінками.

Їжа є одним із найважливіших джерел цинку для людини, але продукти відрізняються одне від одного за складом цинку. Головними джерелами цинку у Вашому меню має бути: червоне м’ясо, домашня птиця, риба, морепродукти, зернові та молочні продукти. Не дивлячись на те, що цинк необхідний для здоров’я людини, досліди показують, що багато людей отримують недостатню його кількість з їжею. Цинк, як харчова добавка, може успішно збалансувати Вашу дієту і компенсувати недостачу цинку в організмі, але занадто великі дози можуть спричинити шлунково-кишкові розлади і не рекомендуються без консультації з лікарем.

Рослини і тварини також потребують цинк

В процесі еволюції все живе на землі використало цинк з навколишнього середовища для своїх специфічних функцій, які пов’язані з обміном речовин.

Отже, всі організми пристосовані до біологічно доступних концентрацій цинку в їхньому природному середовищі, це являється предметом сезонних змін. Організми розвинули механізм, який називається гомеостаз, що дозволяє регулювати потребу (вживання) цинку, в рамках цих змін. В природному середовищі, недостача цинку неможлива, так як природа забезпечує присутність цинку на фоновому рівні, але дефіцит цинку може проявлятися в штучних умовах таких, які існують в сучасному сільському господарстві. В такому випадку біологічна доступність цинку була знижена і для отримання оптимального росту сільськогосподарських рослин і тварин доводиться добавляти цинк.

Цинк у водному середовищі

Деякі люди хвилюються про те, як цинк впливає на малі організми, які живуть у прісних водах; це спричинило суперечки щодо методології оцінки  концентрацій ризику таких життєво необхідних елементів як цинк. Аналіз даних з вмістом цинку в ґрунті дозволив зробити висновок про те, що на теперішній час, рівень цинку не являє собою ніякої безпеки для навколишнього середовища. Наприклад, сучасний рівень вмісту цинку в р. Рейн знаходиться в рамках оптимального рівня концентрацій для життя  у воді, хоча в минулому ця річка була забруднена промисловими відходами. Фактично, велика частина цинку в Рейні виходить з природних джерел і становить частину природної екосистеми, від якої залежить існування водяних мешканців.

Цинк підлягає вторинній переробці

Цинк може підлягати вторинній переробці. У теперішній час близько 30% світового вживання забезпечується за рахунок вторинного цинку. Іншими словами, щорічно, 2 млн. тон цинку відновлюється і використовується знову. Вторинний цинк отримують з вживаних виробів, таких як: латунні кріплення і фітинги, цинкові частини пресформ і оцинкована сталь, що отримується відновленням зі старих автомобілів і побутових електроприладів. Цинк також отримують з відходів виробництва, таких як: відходи оцинкування, попіл з печі, відрізки, сталеварні відходи і латунний брухт. Тільки галузь з виробництва латуні переробляє близько 6 млн. тон цинку щорічно. Дуже важко чітко визначити об’єм переробки цинку тому, що більшість цинкових продуктів мають дуже довгий термін дії.

Наприклад, цинкові листи, які використовуються для дахів, служать близько 100 років, перед тим як їх переробляють. Оцінка, побудована на історії споживання (витрат) і термінах дії виробів, робить висновок, що 80% від загальної кількості цинку, який підлягає переробці, насправді використовується вторинно (повторно). Це пояснюється природою цинку, який в процесі вторинної переробки не втрачає своїх фізичних і хімічних властивостей.

Що відбувається з цинком в навколишньому середовищі

Велика частина цинку, яка знаходиться на поверхневих водах, в кінцевому результаті, потрапляє в осадкові відкладення рік, осідає в затоках річок і прибережних районів морів, де він поєднується з іншими речовинами, які знижують його біологічну доступність (біонакопичення). Ступінь біонакопичення має велике екологічне значення. Багато факторів, такі як температура, жорсткість води, рН і вміст розчиненого органічного вуглеводу, визначають склад і ступінь біонакопичення цинку у воді. Зазвичай цинк утворює сполучення із завислими органічними речовинами і осідає на дно. Виходячи з цього, поверхня осадку відображає рівень цинку у воді, яка знаходиться зверху. Осадкові шари, які утворилися за останні роки, показують зменшення рівня цинку, в результаті зниження рівня промислових відходів. Цинк попадає в ґрунт різними шляхами. Різноманітні фактори визначають склад цинку в ґрунті і, звичайно ж, його біологічну доступність для інших організмів.

Висновок

Цинк – природний елемент, який необхідний для людини і багатьох живих організмів. Насправді, дефіцит цинку може призвести до проблем здоров’я людини. Викиди цинку з промисловості значно знизилися за останні десятиліття і на теперішній час їх рівень не створює ризику для навколишнього середовища. Нещодавно, Міжнародна програма з хімічної безпеки – світовий форум під егідою Світової організації охорони здоров’я, Світової організації праці і Програми захисту навколишнього середовища ООН, сформували термінове завдання щодо цинку для встановлення Критеріїв здоров’я навколишнього середовища. В рішенні цього завдання мова йде про:

«Цинк – необхідний елемент навколишнього середовища. Існує можливість як надлишку, так і недостачі цього металу». Виходячи з цього, важливо, щоб критерії регулювання щодо цинку, які направлені проти токсичних забруднень, не були встановлені так низько, щоб їх рівні не попадали в область дефіциту.